Gremonte

Eesti numbriga autosõit Soomes!

Punktist A punkti B laeva, auto, bussi või rongiga. Transport veod reisikaaslased jne jne.

Moderaatorid: Sylvia, Peedu

Eesti numbriga autosõit Soomes!

PostitusPostitas Server » 22 Mär 2011, 13:22

Välismaise sõidukiga (nn turismiauto) võib Soomes sõita 6 kuud – Soome Tolliameti info

Mis on turismiauto
Turismiauto tähendab sõidukit, mille alaliselt välismaal elav üksikisik toob oma tarbeks ajutiselt Soome (Soome Vabariigi automaksuseaduse (soome k. Autoverolaki (1482/94)) § 2). Turismiauto kasutamisega seoses eeldatakse, et:
sõiduk on välismaal registreeritud ja registreerimine on kehtiv;
sõidukil on kohustuslik kehtiv liikluskindlustus;
sõiduki kasutamine ei ole seotud sõiduki ostuga Soomes;
sõiduki kasutusõigust ei loovutata alaliselt Soomes elavale isikule.
Turismiautot võib Soomes kasutada mitte rohkem kui kuus (6) kuud katkestuseta tähtajaga või katkestustega tähtaja puhul kaksteist (12) kuud. Turismiauto võib seega olla Soomes kõige enam pool aastat või kuus kuud aastas.
Turismiautot võivad peale selle tooja kasutada ka tema alaliselt välismaal elavad pereliikmed ja muud sellised isikud, kes on ise samas olukorras, kus nad oleksid võinud tuua ajutiseks kasutamiseks sõiduki välismaalt. Sõiduki juhtimise võib loovutada teisele isikule vaid siis, kui alaliselt välismaal elav sõidukivaldaja on ise kaasas.

Toll võib pikendada turismiauto kasutusaega
Kuuekuulise tähtaja jooksul võib taotleda tollilt pikendust. Taotlus esitatakse Soome elukohale kõige lähemal asuvasse tolliasutusse. Taotlus tuleb esitada enne kuuekuulise tähtaja lõppemist. Tähtaega võib pikendada kõige rohkem üks (1) aasta (Soome Vabariigi automaksuseaduse § 32).
Tolliasutused annavad vajadusel juhiseid tähtaja pikendamistaotluse tegemiseks. Taotluses tuleb teatavaks teha näiteks sõiduki Soome toomise kuupäeva registreerimine, samuti prognoos ajutise elamise jätkumise kohta. Kui turismiauto kasutuse tähtaega on pikendatud, võib sõidukit taas Soomes kasutada kõige varem kuus kuud pärast pikendatud tähtaja lõppemist.
Kui isikul on juba Soome tulles kavatsus elada seal üle kuue kuu, tasub turismiauto kasutusõigus teha teatavaks kohe tollis.
Ainsana ei kohaldata turismiauto kasutuse tähtaja nõuet ülikoolis või muus õppeasutuses õppimise tõttu Soomes ajutiselt elava isiku riiki toodud välismaal registreeritud sõiduki puhul. Õppur peab tollile andma semestrite (poolaastate) kaupa või muude ametniku määratud ajavahemike kaupa selgituse oma õpingute kohta.

Turismiauto ekspluatatsioonitingimuste või tähtaja lõppemine
Kui turismiauto ajutise maksuvaba kasutuse tingimused või tähtajad lõpevad, tuleb sõiduk alternatiivselt kas riigist välja viia, paigutada vabatsooni või mujale tolliametniku määratud kohta, hävitada ametniku järelevalve all või loovutada riigile kulusid tekitamata. Muul juhul tuleb sõiduki eest tasuda maksu (Soome Vabariigi automaksuseaduse § 36).

Turismiautoõigus tõestatakse dokumentidega
Turismiautot või muud ajutiselt maksuvaba sõidukit kasutav isik peab kontrollimise käigus tõestama dokumendiga, et tal on õigus sõiduki ajutisele maksuvabastusele. Isikult võidakse näiteks nõuda tõendit alalise elukoha kohta välismaal.

Sanktsioonid kohustuste mittetäitmise puhul
Sõiduki kasutust võidakse takistada, kui avastatakse, et seda kasutatakse Soome automaksuseaduse korra ettekirjutuste vastaselt, ja ametnikud võivad sõiduki liiklusest kõrvaldada. Vastavalt toimitakse ka juhul, kui turismiauto ei ole tähtaja lõppedes riigist ära viidud. Ettekirjutuste tegemata jätmine võib viia maksude määramiseni või isegi süüdistuseni maksupettuses.

Välismaal registreeritud sõiduki kasutamine ettevõtte tegevuses
Väljapool Soomet registreeritud sõidukit võib ajutiselt maksu tasumata kasutada ettevõtte tegevuses järgmistel tingimustel (Soome Vabariigi automaksuseaduse (7.5.1997/413) § 34a):
-sõiduki toob riiki väljaspool Soomet alaliselt elav isik;
-sõiduki kasutus on seotud väljaspool Soomet oleva äriühingu tegevusega;
-sõiduki maksimaalne kasutusaeg on 7 kuud kalendriaastas. Toll võib taotlusel kasutuse tähtaega pikendada.
Ülalnimetatud kasutusõigust kohaldatakse ka Soomes asuva rahvusvahelise organisatsiooni või muu institutsiooni tegevusega seonduva autokasutusega Soomes.

Alaline elukoht lahendab turismiautoõiguse
Alaline elukoht automaksuseaduse järg
i
Isiku alaline elukoht tähendab Soome automaksuseaduse § 33 järgi kohta, kus isik elab vähemalt 185 päeva kalendriaastas.
Kui isik elab kahes või enamas riigis, loetakse alaliseks elukohaks seda, kuhu ta isiklike põhjuste tõttu järjekindlalt tagasi pöördub.
Kui isik loetakse automaksuseaduse põhjal alaliselt Soomes elavaks, siis tal ei ole õigust kasutada Soomes automaksuga maksustatavat sõidukit ilma maksu maksmata. Soome seaduses on automaksuga maksustatavate sõidukitena määratletud sõiduautod, pakiautod ja muud autod, mille tühimass on alla 1875 kilogrammi ja mootorrattad ning kolme- ja neljarattalised mootorsõidukid. Liigitus on üksikasjalikult määratletud sõidukiseaduses (soome k Ajoneuvolaki (1090/2002)).
Mõnedel automaksuseaduses sätestatud erandlikel asjaoludel võib automaksuga maksustatavat sõidukit ajutiselt kasutada ilma maksu tasumata. Kasutuse kohta tuleb teha tollile avaldus.

Toll teeb otsuse alalise elukoha kohta
Tolliringkonnalt (soome k tullipiiri) võib taotleda otsust selle kohta, millises riigis isiku alaline elukoht automaksuseaduse kohaldamise osas asetseb. Otsus kehtib kõige rohkem üks (1) aasta korraga. Otsus on tasuta.
Otsus alalise elukoha kohta on vajalik näiteks siis, kui isik elab välismaal ja ühtlasi töötab regulaarselt Soomes.
Otsust taotletakse avaldusega vabas vormis ja sellest peab selguma vähemalt teave taotleja ja tema pere elukoha kohta Soomes ja välismaal, kus taotleja maksab tulumaksu, ja loetelu päevadest, mis taotleja on veetnud Soomes ja välismaal käesoleva ja eelmise aasta vältel. Peale selle tuleb avalduses teada anda Soomes elamise põhjus, näiteks tõend tööandjalt või tõend õppimise kohta.

Lisateave automaksustamise kohta tolliinfost
Lisateavet turismiautode ja muude sõidukite kasutusest Soomes saab üleriigilisest tolliinfost tel: 020 690 600, faks: 020 492 1812, aadress: PL 512, 00101 Helsinki või http://www.tulli.fi > Yksityishenkilöt (eesti k üksikisikud) > Autoverotus (eesti k auto maksustamine) > Asiakastiedote (eesti k klienditeave) > Ajoneuvon väliaikainen veroton käytto Suomessa (eesti k sõiduki ajutine maksuvaba kasutamine Soomes).

Link
Pilt
Kasutaja avatar
Server
Administraator, Suurpostitaja
Administraator

Suurpostitaja
Järgmise tiitlini:
73%
 
Postitusi: 173
Liitunud: 17 Sept 2010, 23:09

Mine Transport

Kes on foorumil

Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 1 külaline

cron